Bij FlorAmor werken we met respect voor mens, natuur en milieu.  We doen onze best om de impact op de omgeving tot een minimum te beperken. Hieronder enkele voorbeelden ter illustratie van onze milieuvriendelijke aanpak.

  • er is een dubbele energiedoek in de warme kassen
  • planten worden begoten met opgevangen regenwater
  • er is een hercirculatiesysteem om het water dat wij in de kassen gebruiken op te vangen en te her-circuleren, water wordt dus hergebruikt
  • wij maken maximaal gebruik van biologische gewasbescherming, wat betekent dat waar mogelijk, natuurlijke bestrijders ingezet worden ter bestrijding van ziekten en plagen – de inzet van gewasbeschermingsmiddelen wordt hierdoor tot het absolute minimum beperkt
  • op onze bedrijfsterreinen werden bijenkasten geplaatst, waarmee we zeker ook onze bijdrage aan moeder natuur leveren
  • dit resulteert in de nodige duurzaamheidscertificaten zodat wij onze klanten kunnen garanderen dat wij voldoen aan de strenge eisen op gebied van zorg voor mens, milieu en kwaliteit.
  • FlorAmor is MPS-A, GAP en SQ gecertificeerd